Gästhamn

Jussarö har använts som hamn åtminstone de senaste 700 åren, och traditionen pågår fortfarande

Jussarö har fått en ny gästkaj med vågbrytare och plats för 49 båtar. El finns. Förtöjning vid bom. Malmbryggan kan användas för stora fartyg. Ingen septitömning. Principen är att var och en tar hand om sitt avfall.


Från och med 04.05.2021 har Varustamo Origo Oy, som sköter verksamheten på Jussarö, fått en ny ägare. Som ett resultat av ägarbytet, kan nu säsongen 2021 köras igång.

Hamnavgifter 2021

Bom/bojplats: 25€

Långsida: 35€

Dagsbesökare: 5€

Hamnavgiften kan betalas till Café.


Området har kameraövervakning. Du godkänner vilkoren genom att förtöja båten vid bryggan. Jour vid nödsituationer. Allmänt nödnummer 112.

Hamnservice:
  • Café
  • Bastu på beställning
  • Torrdass
  • Hostel Kontoret - Ta med egna lakan.
Bokningar och förfrågningar