Gästhamn

Jussarö har använts som hamn åtminstone de senaste 700 åren, och traditionen pågår fortfarande

Jussarö har fått en ny gästkaj med vågbrytare och plats för 49 båtar. El finns. Förtöjning vid bom. Malmbryggan kan användas för stora fartyg. Ingen septitömning. Principen är att var och en tar hand om sitt avfall.

Elen till bryggorna har inte slagits på ännu. Fram til dess att elen slås på, kan bryggorna användas avgiftsfritt.

Hamnavgifter 2022

Bom/bojplats: 25€

Långsida: 35€

Dagsbesökare: 5€

Hamnavgiften kan betalas till Café.


Området har kameraövervakning. Du godkänner vilkoren genom att förtöja båten vid bryggan. Jour vid nödsituationer. Allmänt nödnummer 112.

Hamnservice:
  • Café
  • Bastu på beställning
  • Torrdass