Gästhamn

Jussarö har använts som hamn åtminstone de senaste 700 åren, och traditionen pågår fortfarande

Jussarö har fått en ny gästkaj med vågbrytare och plats för 49 båtar. El finns. Förtöjning vid bom. Malmbryggan kan användas för stora fartyg. Ingen septitömning. Principen är att var och en tar hand om sitt avfall.Gästhamnen stängs 27.9.2020. Tack för den gångna säsongen!

Välkommen åter våren 2021!

Området har kameraövervakning. Du godkänner vilkoren genom att förtöja båten vid bryggan. Jour vid nödsituationer 0400 102 111. Allmänt nödnummer 112.

Hamnservice:
  • Café
  • Bastu på beställning
  • Torrdass
  • Hostel Kontoret - Ta med egna lakan.
Bokningar och förfrågningar Suomen Saaristokuljetus Oy