Gästhamn

Jussarö har använts som hamn åtminstone de senaste 700 åren, och traditionen pågår fortfarande

Jussarö har fått en ny gästkaj med vågbrytare och plats för 49 båtar. El finns. Förtöjning vid bom. Malmbryggan kan användas för stora fartyg. Ingen septitömning. Principen är att var och en tar hand om sitt avfall.


Från och med 04.05.2021 har Varustamo Origo Oy, som sköter verksamheten på Jussarö, fått en ny ägare. Som ett resultat av ägarbytet, kan nu säsongen 2021 köras igång.


Jussarö öppnas enligt följande:

  • 08.05.2021 öppnar gästhamnen. Elen är nu påslagen och gästhamnsbryggorna får användas. Övriga tjänster kan för tillfället inte erbjudas och personal finns ej plats alla dagar. Fram till dess att vi har personal på plats, erbjuder vi övernattning i gästhamnen till ett reducerat pris 15€/natt. Vi önskar att hamnavgiften betalas direkt till kontot: FI72 1745 3000 1819 92, som meddelande båtens registernummer och datum.
  • Från och med 21.05.2021 kommer det att finnas en hamnarbetare på plats. Bastun öppnar för privata bastuturer. På grund av coronaläget ordnas inte allmänna bastuturer.
  • 05.06.2021 öppnar öns café (förutsatt att byggnadens renovering är klar till dess).
Eventuella förändringar i tidtabellen annonseras på vår hemsida och facebook.Området har kameraövervakning. Du godkänner vilkoren genom att förtöja båten vid bryggan. Jour vid nödsituationer. Allmänt nödnummer 112.

Hamnservice:
  • Café
  • Bastu på beställning
  • Torrdass
  • Hostel Kontoret - Ta med egna lakan.
Bokningar och förfrågningar