Jussarö

Ön där kompassen snurrar utan att visa rätt kurs är den ideala destinationen för alla som är intresserade av skärgården och dess fascinerade historia.Jusssarö är en ovanligt stor och skogig ö för att ligga i ytterskärgården. En stor del av ön består av karg klippig skog, men mellan dessa områden sträcker sig även nyare och frodigare grandominerade skogar och till med lövträdsdominerade lundar. Jussarö fyr reser sig på ön Sundharun söder om Jussarö.