Otsikko

Ön där kompassen snurrar utan att visa rätt kurs är den ideala destinationen för alla vilka är intresserade av den Finska skörgården och dess fascinerade historia.


Jusssarö är en ovanligt stor och skogig ö för att ligga i ytterskärgården. En stor del av ön består av karg klippig skog, men mellan dessa områdensträcker sig även nyare och frodigare grandominerande skog och till med lövträdsdominerande lundar. Jussarö fyr reser sig på ön Sundharun syd om Jussarö